DutchDan maken we kans dat onze producten een goede reputatie genieten en worden beschermd tegen ongewenste imitatie.
Ov optellen tot een bepaald bedrag.
1) Aanduiden 2) Aanmaken 3) Afschilderen 4) Belonen 5) Belopen 6) Beweren 7) Bewerkstelligen 8) Bouwen 9) Componeren 10) Doen 11) Doen ontstaan 12) Een vorm geven 13) Een.DutchDe nieuwe regels, die geacht worden het toezicht te versterken, maken de kans op fraude alleen maar groter.Gelijkvloeiend (ik maakte, heb gemaakt vervaardigen, doen, verrigten, in gereedheid brengen; zamenstelle.More_vert, the Iranian opposition fears that the mullahs will take the opportunity to destroy them.Synoniemen aanmaken creëren doen fabricage fabriceren fiksen goedmaken halen herstellen in het leven roepen kneden modelleren oefenen produceren productie rechtzetten repareren scheppen verenigen veroorzaken vervaardigen vervaardiging voortbrengen vormen breken (antoniem) Spreekwoorden en zegswijzen zijn huiswerk maken (de liefde bedrijven) zich van kant maken (zelfmoord plegen).
Bij verzending met kiala kan 15 kilo.
Discover new books on Goodreads, meet your next favorite book, join Goodreads.
More_vert We have an opportunity to get it right.
DutchDe natuur heeft geleerd hiervoor te compenseren, en vrouwtjes hebben meerdere nesten met eieren om zo een kans te maken.
More_vert And in the summer of 2009, we invited dozens of blind youth from all over the country and gave them a chance windows live desktop movie maker to take it for a spin.
DutchIk geloof dat Europese luchtvaartmaatschappijen enkel een kans maken door allianties aan te gaan met andere partners in andere continenten.
More_vert I believe the European airlines only have a chance in alliances with other partners in other continents.More_vert These breast centres are extremely important because it has been shown that women who are treated in them have a higher chance of being cured.DutchZoals ik al gezegd heb, hebben we een ernstig probleem, maar we kunnen er een kans van maken.Invite some desiree last active.DutchAlleen de volledige benutting van onze industriële en landbouwcapaciteit geeft ons de kans een einde te maken aan de armoede en de werkloosheid.Zie spinnen ov in elkaar aan het zetten.Ov ervoor zorgen dat het weer werkt.More_vert, how should young people prepare themselves so that they can have access to these jobs?Uitspraak: 'm a k (n vervoegingen: maakte (verl.DutchIndividuele pogingen van beide kanten om de wapenhandel te reguleren, maken meer kans als die op elkaar zijn afgesteld.DutchWij hebben de kans iets goeds te maken van het GVB.More_vert Individual attempts from both sides to regulate the arms trade will have more chance of success if they are attuned.This moderator is inactive.toon alle vervoegingen 1) (iets dat nog niet bestond) laten ontstaan.