Opnemen/inwisselen van e-geld.1 Opnemen/inwisselen van e-geld.
Niets in deze paragraaf 9 weerhoudt u ervan derden toe te staan namens u bepaalde stappen te ondernemen, zoals uiteengezet in paragraaf.9, in overeenstemming met de voorwaarden van hun vergunning en het toepasselijk recht.Ter attentie van: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.Alle toepasselijke beveiligingsmaatregelen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens te allen tijde implementeren en onderhouden;.Houd rekening met deze risico's en richtlijnen als u PayPal gebruikt.4.8 Vooraf goedgekeurde betalingen (ook bekend als Automatische betalingen).A4.5 Op een percentage gebaseerde kosten (bijvoorbeeld 3,4) verwijst naar een bedrag dat gelijk is aan het desbetreffende percentage van het te betalen bedrag, wat (tenzij anders vermeld) wordt afgeschreven in de valuta waarin de betaling is ontvangen.In paragraaf.1 van deze Overeenkomst vindt u meer details over de uitvoering van betalingsbestellingen.Bouquet e-bundel nummers Lynne Graham, Robyn Donald, Maya Blake, Maisey Yates, Melanie Milburne, Cathy Williams, Kelly Hunter Michelle Smart Acheter sur iBooks.Om bij commerciële transacties om een betaling voor een privétransactie te verzoeken of een betaling voor een privétransactie over te maken.U gaat zelf ijskoffie maken hema ermee akkoord dat de wisselkoers die wordt bepaald op het moment van elke betaaltransactie kan verschillen en u gaat ermee akkoord dat toekomstige uitvoering van vooraf goedgekeurde betalingen worden gebaseerd op wisselende wisselkoersen.PayPal betaalt het volledige bedrag terug van een in aanmerking komende betaling bij claims of eisen tot terugboeking zonder daarbij de terugboekingskosten, indien van toepassing, in rekening te brengen.
Daarnaast heeft u onverminderd het recht om in dit verband een procedure tegen PayPal aan te spannen bij de bevoegde rechtbanken van en in Luxemburg.
De service zo te gebruiken dat PayPal mogelijk niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen inzake het tegengaan van witwaspraktijken, de financiering van terrorisme en vergelijkbare andere wettelijke verplichtingen (inclusief, maar niet beperkt tot, gevallen waarin we uw identiteit niet kunnen controleren, u niet de stappen.
Als u een vooraf goedgekeurde betaling wilt annuleren, logt u in op uw rekening, gaat u naar het tabblad Instellingen en klikt u vervolgens in het gedeelte Betaalinstellingen op 'Vooraf goedgekeurde betalingen' en volgt u de instructies voor het annuleren van de betaling.Voor alle claims die direct bij eBay zijn ingediend, geldt alleen het eBay-beleid.Online of fysieke documentatie van een verzendbedrijf, bestaande uit onderstaande informatie: 3d achterwand terrarium zelf maken een status 'verzonden' (of gelijkwaardig) plus de datum van verzending, het adres van de ontvanger met daarbij minimaal de stad of postcode (of internationaal gelijkwaardige code officiële aanvaarding door het verzendbedrijf (bijvoorbeeld een poststempel.U heeft op elk gewenst moment exclusieve toegang tot deze machtiging en het machtigingsreferentienummer (MRN) in uw PayPal-rekeningprofiel en kunt de machtiging annuleren of wijzigen voor toekomstige transacties.Standaardbetaalbronnen betekent dat wanneer u geen voorkeursbetaalbron heeft geselecteerd, de betaalbronnen worden gebruikt limoenijs maken in de volgorde zoals beschreven in paragraaf.7.Dit kunnen we naar eigen inzicht bepalen.Uw inhoud: Als u ons via de services inhoud verstrekt of inhoud plaatst (in beide gevallen voor on- of offline publicatie verleent u de PayPal Group het niet-exclusieve, wereldwijde, permanente, onherroepbare, royalty-vrije, in sublicentie (op meerdere niveaus) verstrekbare recht om alle auteursrechten en rechten met.De kosten van privétransacties worden op het moment van de betaling getoond.U kunt ervoor kiezen om uw creditcard of bankrekening te bevestigen, zodat we kunnen controleren of de creditcard of bankrekening geldig is en of u de eigenaar bent.A3.8 Terugboeking door de bank bij opname De volgende kosten worden in rekening gebracht als een gebruiker geld probeert op te nemen en dit niet lukt omdat er onjuiste bankrekening- of verzendgegevens worden verstrekt.Rowling Wiebe Buddingh, acheter sur iBooks.Transacties die anders zijn verwerkt dan via de PayPal-rekening van de koper of als een PayPal guest checkout-transactie.
U gaat akkoord te voldoen aan onze verzoeken tot aanvullende informatie die we redelijkerwijs kunnen opvragen ter naleving van onze verplichtingen ten aanzien van witwaspraktijken.