Maar in 1991 werd hij met hartklachten in het.L.Vr.-ziekenhuis van wedstrijd kopen fox online Aalst opgenomen.
Zo vaak wenste Guido zijn bezoekers het aloude gebed toe: God zegene en beware.Ik probeer je in enkele woorden te omschrijven, zoals velen je op Ryckevelde gekend hebben: een veelzijdige inspirator en een warme, onbaatzuchtige mens.Voor iemand die sedert 1961 in het klooster van Brugge woonde en vergroeid was met dit klooster en de omgeving was dit een grote stap.Hij wilde een religieus leven leiden en voelde aan dat hij zijn medemensen beter kon dienen als kapucijn.In 1983 werd hij benoemd tot aalmoezenier in de MS-kliniek in Melsbroek.Frans Vansina was een van hen.
En ondertussen slaagde hij in het examen van Morele en religieuze wetenschappen aan de Leuvense Universiteit zonder dat iemand toen wist dat hij er lessen volgde.
En doe ze daar de groeten van ieder van ons!
Een medebroeder waar je kwaad op kon worden en van wie je kort daarna kon houden.Michel, Tot aan het 2e Vaticaanse Concilie, dus tot ongeveer 1965, kregen de kapucijnen zinnen maken met woordsoorten bij hun intrede in de orde andere kleren dan de gewone mensen,.Ik zoek zijn aangezicht.Wat de Galatenbrief (5, 23-25) de vruchten van de Geest noemt: liefde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid Van dat alles heeft zijn familie mogen genieten.Hij vertrok in november 1956 en sprak zijn plechtige geloften uit in september 1967 in Bwamanda.

Hij was innerlijk vrij maar wist wat zelfdiscipline was.