draaitabel maken in excel 2013

U kunt de gegevensbron van een draaitabel wijzigen philips pasta maker gnocchi in een andere Excel-tabel of een cellenbereik, of wijzigen in een andere externe gegevensbron.
Nadat u een draaitabel hebt gemaakt, kunt u het bereik van de brongegevens wijzigen.De slicer is een geweldige feature van Excel om je 'hoop' data te verdelen in 'plakjes'.Als u een verbinding kiest uit de categorie Verbindingsbestanden op het netwerk of Verbindingsbestanden op deze computer, wordt het verbindingsbestand als een nieuwe werkmapverbinding naar de werkmap gekopieerd en vervolgens gebruikt als de nieuwe verbinding voor het draaitabelrapport.U kunt bijvoorbeeld de brongegevens uitbreiden, zodat ze meer rijen gegevens bevatten.Tip 011 Horizontaal en verticaal zoeken combineren.
Klik op Alleen verbinding maken.
Zoeken verschillende werkmappen, tip 263.
Voer een van de volgende handelingen uit: Als u wilt de gegevensbron van een draaitabel wijzigen in een andere Excel-tabel of een cellenbereik, klikt.
Via 'Slicerinstellingen' rechts bovenin kunnen we de instellingen van deze sliicer wijzigen.Tip 275, excel automatisch én of meerdere bestanden laten openen.Tip 267b, nummers onttrekken uit een cel, tip 265.Bestaande verbindingen wordt weergegeven.Als de brongegevens echter aanzienlijk zijn gewijzigd (zoals meer of minder kolommen kunt u wellicht beter een nieuwe draaitabel maken.Zoeken in meerdere tabellen Tip 77 Scroll door het lint Tip 076 Percentage afhankelijk van het aantal ingevulde cellen Tip 075 Gegevens filteren.m.v.Tip 91 Een dynamisch afdrukbereik definiëren in een tabel of in een bereik.Formule Tip 074 Geavanceerd filteren OF/EN Tip 073 Koppeling e-mailadres behouden bij de functie vert.Gegevensvalidatie Tip 012 Celwaarde accentueren met voorwaardelijke opmaak en formule.Tip 260, wisselende maandelijkse tabel, tip 259, de functie formuletekst Tip 258 Keuzelijst (besturingselement) Tip 257 vert.Kies de gewenste verbinding en klik op Openen.Klik op Eigenschappen en klik op het tabblad Definitie.Klik op het draaitabelrapport.Een formule Tip 136 Lange of korte validatielijst Tip 135 Automatisch Updaten Validatielijst korting warmteservice Tip 134 Accepteren van gegevens niet uit de validatielijst Tip 133 Limiteer je uitgaven dmv gegevensvalidatie Tip 132 Breedte van kolom aanpassen aan breedte andere kolom Tip 131 Bereiknamen gebruiken als navigatiemiddel.Selecteer een verbinding en klik vervolgens op openen.
Zoeken Tip 072 Filteren van toegevoegde velden in een draaitabel.