geldigheid cadeaubon wet

Indeed garandeert niet dat een Werkgever een dergelijk cv of sollicitatiemateriaal ontvangt, opent, leest of erop reageert, of dat er geen fouten optreden bij de overdracht of opslag van gegevens.
Indien de Werkgever en de Werkzoekende hun interesse in elkaar uitdrukken, stemt u ermee in dat Indeed de Werkgever een e-mailadres van de Werkzoekende mag verstrekken die of door Indeed of door de Werkzoekende zelf is verstrekt en, indien u een Werkzoekende bent, stem u hier.U begrijpt ook dat door te verwijzen naar of gebruik te maken van deze carrière- en wervingsgidsen, u geen sollicitatiegesprekken, aanbiedingen, indiensttreding, kandidaten en werving wordt/worden gegarandeerd en u volledig verantwoordelijk bent voor het gebruik van deze diensten of gidsen.Wij behouden ons het recht voor om op elk moment (maar hebben hiertoe geen verplichting) gebruikers te beëindigen of om gebruikersnamen of URLs terug te vorderen.Informatie die wij van anderen ontvangen.Niettegenstaande het voorgaande, zal Indeed deze materialen niet elders dan bij de Vacature van de Werkgever plaatsen in zoverre de Werkgever fotos heeft verstrekt aan Indeed met betrekking tot een bepaalde Vacature.Wij kunnen deze informatie combineren met informatie die u aan ons verstrekt en met informatie die wij over u verzamelen.Dit betekent bijvoorbeeld dat Indeed kan meewerken aan dagvaardingen, huiszoekingsbevelen, verzoeken van rechtshandhavingsinstanties en gerechtelijke bevelen om het elektronische adres en de identiteit van een gebruiker, of andere correct verzochte informatie, te verstrekken.De prijswinnaar kan de uitgeprinte e-mail bij een Action winkel naar keuze (binnen Nederland) inwisselen voor 1 Action cadeaukaart ter waarde van.Indeed verwerpt alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, inhoud, volledigheid of betrouwbaarheid van de informatie die door Indeed uitsluitend ter informatie wordt verstrekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Indeed Analytics-data, zoals geschatte aantal sollicitaties of organisch traffic en salarisinformatie.
Illegale activiteiten bevorderen of aanmoedigen.
Wettelijk gezien hebben ze geen waarde meer (en de verkoper hoeft je daar niet in tegemoet te komen).
Bovendien is een poging om een dergelijke e-mail te verzenden een schending van onze voorwaarden.
1(c ongeacht of u een Werkgever of Werkzoekende bent, als u materiaal bekijkt, verzendt, opslaat of ontvangt (waaronder Vacatures, cvs en berichten) via of met behulp van de Website, kan Indeed bijvoorbeeld dergelijk materiaal gebruiken voor gegevensanalyses, kwaliteitscontrole of om de Website of andere producten.Indeed mag deze informatie ook gebruiken om de Website of andere Indeed-producten of -diensten te verbeteren (waaronder het tonen of anderszins beschikbaar maken van mogelijk relevante Vacatures en cvs voor Werkzoekenden en Werkgevers).Het intellectuele eigendom van iemand sterren van bladerdeeg maken anders of andere merkgebonden of vertrouwelijke informatie verzenden zonder de toestemming van een dergelijke eigenaar of licentiegever. .Contact Vragen, opmerkingen en verzoeken omtrent dit privacybeleid zijn welkom.Door de Indeed-app te downloaden en te gebruiken, vraagt u Indeed om wijzigingen aan te brengen in de weergave van Vacatures op uw telefoon, zodat u uw Indeed CV kunt gebruiken.Het minimumloon kan verschillen per rechtsgebied en u moet contact opnemen met de Werkgever voor het daadwerkelijke salaris.Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan derden: Als wij ondernemingen of activa willen overnemen of verkopen, in welk geval wij uw persoonlijke gegevens kunnen delen met de potentiële verkoper of koper van deze ondernemingen of activa.5.5 Action is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het feit dat de website, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar.Apple en de dochterondernemingen van Apple zijn externe begunstigden van deze Overeenkomst en hebben, zodra u de voorwaarden van deze Overeenkomst hebt geaccepteerd, het recht (en worden geacht het recht te hebben aanvaard) om deze Overeenkomst jegens u af te dwingen als externe begunstigde daarvan.
Kennisgeving aan u kan worden gerealiseerd door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat in uw account wordt vermeld, of door een bericht te plaatsen via de interface van uw account, en wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze wordt verzonden (voor e-mail).
Overig:.1 Action handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.