De ratificatie van de Conventie 189 kan daartoe bijdragen.
In het bijzonder voor potentiële niet-EU werknemers worden alle arbeidsmigratiekanalen angstvallig afgesloten.Verstuurde en persbericht en memorandum.Eén van onze nieuwe publicaties is "Eerste Hulp Bij Schending van de Arbeidsrechten van clandestiene werknemers: een stappenplan".Brussel, 20 november 2014, voor informele abonnement maken arbeidsmigranten is een loon van 5 à 7 euro per uur geen uitzondering zegt Jan Knockaert coördinator van.Klik links op deze pagina op 'achtergrondinfo per thema'.Het blijkt nog steeds van deze tijd te zijn.Aanwerving van werknemers met regularisatie-aanvraag kan ook na de regularisatiecampagne in 2009 Door de nieuwe regularisatie-criteria van kunnen mensen zonder wettig verblijf een verblijfsvergunning verkrijgen mits een arbeidscontract, de afleverin van een arbeidskaart B door kortingscode nakd 2017 het gewest en een regularisatie-aanvraag ingediend of aangevuld tussen.Nieuwe brochures brochure eigen baas?Ze zijn leuk voor elke gelegenheid.Nieuw koninklijk besluit voor waardig werk huishoudsters treedt in werking.
Maar ook de hele samenleving moet zijn verantwoordelijkheid erkennen.
We sluiten DE DAG AF MET depresentatie VAN HET exclusieve kookboek onze (GE)rechten IN aanwezigheid VAN monica DE coninck federaal minister VAN werk.
Natuurlijk kunt u de boxen extra persoonlijk maken met een kaartje.
In de Media.
Wat kun je doen als ze in de problemen zitten?
Vandaag een geactualiseerde versie voor van de Rechtengids voor Werknemers Zonder Papieren (voor het eerst gepubliceerd in 2006).
Studiedag 10 december 2013 In februari 2013 werd de Europese sanctierichtlijn 2009/52/EG door het federale parlement omgezet in Belgische wetgeving.De mond aan mond reclame, verschillende publicaties en de nieuwe website zorgden voor een bredere bekendmaking van onze missie: opkomen voor de arbeidsrechten van werknemers zonder wettig verblijf.Telefonisch (02/27414 31) enkel bereikbaar zijn op: maandagen van 09 tot 13 uur woensdagen van 09 tot 13 uur donderdagen van 13 tot 16 uur U kan buiten permanentie-uren een boodschap inspreken op het antwoordapparaat.Komt op voor de arbeidsrechten van werknemers zonder wettig verblijf.Realistisch of verre droom?

Het is een rechtengids voor de Werknemers zonder papieren zelf met als doelstelling hen te informeren over hun arbeidsrechten en welke stappen ze kunnen ondernemen om deze te vrijwaren. .
Organiseert op 21 december een studiedag over de situatie van werknemers zonder papieren.
Ging op zoek naar de realiteit op het terrein, en naar aanbevelingen voor meer legaliteit en betere arbeidsomstandigheden.