Wie schenkt, krijgt bovendien ook een fiscaal attest voor giften vanaf 40 euro.
U krijgt minimum 20 korting op de concerten die het Collegium Vocale Gent zelf inricht.
Bekkers, rhfp, Schuyt, TNM Gouwenberg, BM (eds) 2015, Geven in Nederland 2015.Dankzij de formule van duo-legaten kan u investeren in kunst en cultuur en meteen minder erfenisrechten betalen.(Editor) ; Gouwenberg,.M.Patrons gaan een stapje verder in hun engagement en betalen bovenop het vriendenlidgeld een extra gift.U wordt daarin ook op de hoogte gehouden van bijzondere initiatieven voor de Vrienden zoals lezingen, ontmoetingen, concerten in het buitenland, Festivals enz.
Generaties verbinden, daar praten we graag over.
Legaten en Duo-Legaten Steeds vaker kiezen muziekliefhebbers ervoor om Collegium Vocale Gent op te make sound louder nemen in hun testament.
Young Friends, ontdek hier, young Friends, patrons.
Op die manier stelt u de verdere toekomst voor Collegium Vocale Gent veilig.
Return, u ontvangt maandelijks de Collegium Vocale Gent digitale nieuwsbrief.geven in Nederland 2015.Info, roland Wissaert, ledenbijdrage 10 voor jongeren tot 36 jaar 30 per persoon 50 voor 2 personen op hetzelfde adres.Vrienden, vriend worden, betekent deel worden van een actieve, gepassioneerde community die een diepere inkijk krijgt in het reilen en zeilen van de zangers en musici.Ja, ik schenk aan Collegium Vocale Gent een gift van per overschrijving aan: vzw Collegium Vocale, Drongenhof 42, B-9000 Gent.Info Sophie Cocquyt Partners Brons vanaf.000 Zilver vanaf.000 Goud vanaf.000 Platinum vanaf.000 Exquisite vanaf 100.000 In return ontvangt u concerttickets, extra kortingen, voordelen, meet greets enz.Zo zorgt u voor uw familie en beste vrienden, de personen die u een warm hart toedraagt.Een verzekerde toekomst voor het veelomvattende cultuurproject van het Paleis voor Schone Kunsten?Ja, ik word lid / hernieuw mijn lidmaatschap van de Vrienden van Collegium Vocale Gent in 2019.Bekkers rhfp, (ed.), Schuyt TNM, (ed.), Gouwenberg BM, (ed.).Patron Brons vanaf 100 Patron how to make a flat bench incline Zilver vanaf.250 Patron Gold vanaf.500 Patron Platinum vanaf.000 Patron Exquisite vanaf.000 Voor elke gift aan het Collegium Vocale Gent ontvangt u een fiscaal attest : ten belope van 40 voor particulieren en 100 bij vennootschappen (zolang.Vraag vandaag nog het informatiepakket aan en maak een afspraak.Bovendien kan je via een duolegaat zorgen dat de erfenislasten voor erfenissen aan erfgenamen buiten het gezin gevoelig minder worden.Met uw steun in welke vorm dan ook helpt u Collegium Vocale Gent aan de wereldtop te blijven, plannen te maken voor een sterke artistieke toekomst en helpt u onze sociale en artistieke doelstellingen te realiseren.



U wordt uitgenodigd op een Vriendendrink op de meeste concerten in Gent, Antwerpen, Brugge en Brussel.
Zo kan u in volle gemoedsrust toetreden tot de galerij van mecenassen die, sinds Henry Le Boeuf op kop, die al generaties lang het Paleis voor Schone Kunsten vooruithelpen.