hoe maak je notulen

Sluiting Gebruik in de notulen de standaardformulering.
Iedere vergadering is weer anders.Laat lunch maken met ei zodra iedereen er is een vel papier rondgaan (of bij grote vergaderingen met erg veel mensen, meerdere vellen) met ruimte voor ieders naam en contactinformatie.Hier ligt dus je top-prioriteit!Brunssum, cursus Notuleren Basis 7-3-2019, meer info, tip 4 - de hulpmiddelen, zorg dat je makkelijk aantekeningen kunt maken tijdens de vergadering.Om te beginnen: maak je niet ongerust!Deel 3 Het uitwerken van de notulen 1 Begin hiermee zo snel mogelijk.Welke soorten notulen kun je onderscheiden?Je geeft in de notulen dan nauwkeurig aan, wat veranderd moet worden in wat.Schrijf je notulen binnen 1 of 2 dagen na de vergadering.Als je de notulen van een eerdere vergadering hebt gemaakt en ze zijn nog niet ter goedkeuring voorgelegd, neem die notulen dan ook mee naar de vergadering.Uur - plaats : .
Noteer op het moment dat de vergadering begint de openingstijd.
Degenen die een taak moesten uitvoeren, brengen in de vergadering verslag uit van hun vorderingen.
Uitleg door een ervaren docent.
10 6 Noteer alle ondernomen acties en toegewezen taken.
Zorg ervoor dat je goed weet wat jouw rol.In je verslag moet je bondig weergeven wat de uitkomsten van de bijeenkomst zijn.In het algemeen kun je drie soorten notulen onderscheiden: Een woordelijk verslag /letterlijke weergave.Beperk je tot het weergeven van de belangrijkste punten, anders wordt het al snel veel te veel waardoor je de draad kwijtraakt en het gevaar bestaat dat je allerlei irrelevante details opneemt.Tip 8 - rust Wacht niet te lang met het uitwerken van je aantekeningen!Zolang je onpartijdig blijft, kun je zonder probleem je eigen acties in de notulen opnemen.Wanneer voor een gedeelte van de bijeenkomst het beroepsgeheim tussen bijvoorbeeld een advocaat en zijn of haar cliënt geldt, moet je van dat gedeelte geen aantekeningen maken.Meestal kijkt de voorzitter de gemaakte notulen eerst na, voordat bbq salades maken alle deelnemers de notulen krijgen.Voorbeeld notulen Vergadering van : Voorzitter : Mieke van Amerongen Plaats : ROC FP, Leeuwarden, lokaal 191 Notulist : Danny Laaksma Aanvangstijd : .00 uur Archivaris : Hoite Spoelstra Afwezig.k. .

Als de notulen moeten worden goedgekeurd, kan het zijn dat er nog een extra handtekening nodig.
Soms zit er veel tijd tussen twee vergaderingen, waardoor deelnemers hun actiepunten vergeten.
Je verslag bevat dan feiten als: de verhuisdatum, de grootte van de locatie, de indeling van de nieuwe bedrijfsruimte en onder wiens leiding de verhuizing zal plaatsvinden.