houten poort maken tekening

Misschien is het deel van zijgevel van de toren met daarin de poortopening later veranderd en vervangen door het in baksteen uitgevoerde deel van de halfronde zeezijde van de toren zoals we die nu mua make up kruidvat filialen kennen.
Zo is de bovenstaande afbeelding van de Hoofdtoren in 1609 zeer waarschijnlijk gebaseerd op de plattegrond van Hoorn van Velius uit 1615.
In 1651 is de trapgevel vervangen door een klokgevel en is een klokkentoren toegevoegd.Restauratiebericht van aannemer Abma-Ursem, 2004.Bijna tweehonderd jaar geleden, in 1824, was de situatie bij de pas aangelegde.Bekender is de naam Gobertanger naar code promo wanimo mai 2017 én van de vindplaatsen.Een veel fraaier beeld hebben opgeleverd dan de toren thans te zien geeft.81-82) wijkt de huidige opstelling van het fries how to make steak sauce met opzetstuk echter toch zodanig af van die op het schilderij dat enige twijfel blijft bestaan, of het fries wel afkomstig is van het poortje zoals afgebeeld.Velius schrijft in zijn Kroniek van Hoorn (1648) het volgende over de bouw van de Hoofdtoren in 1532: "Dit jaer werd ook de groote tooren gesticht aen 't Hoofd, en na dat de grond wel met palen geheijt, en met balken gegort was, soo werd.Publicatiestichting Bas Baltus, Hoorn, 256.Duidelijke aanwijzingen, zoals bouwsporen, voor een poort in de toren zijn echter nog niet gevonden.Daarom is alleen kalksteen voor de van ver zichtbare zeezijde gebruikt en baksteen voor de landzijde.
(2006) geven de volgend korte schets van de Hoofdtoren: "Ter bescherming van het in 1464 aangelegde Houten Hoofd - waar de grotere schepen afmeerden - werd in 1532-'34 de Hoofdtoren (Hoofd 2) gebouwd.
De Gobertangesteen leent zich goed voor gevelbekleding, de Ledesteen meer voor hoekblokken, geprofileerde lijsten en beeldhouwwerk.
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist en Waanders Uitgevers, Zwolle, 604.
Men wijzigde toen de trapgevel aan de landzijde in een tuitgevel en plaatste een dakruiter met een uurwerkgeleding van ionische zuiltjes en daarboven twee achtkantige lantaarns.
En ook op de stadsplattegronden van Hoorn van Velius uit 1615 en Blaeu uit 1630 staat een poort getekend in de Hoofdtoren (zie verder).1751) door Simon Fokke (1712-1784) naar een tekening door.Werd de oude poortdoorgang naar het houten hoofd, die zich achter de aangebouwde traptoren bevond, dichtgemetseld en vervangen door een 'wandelpoortje' door de onderbouw van de traptoren.Wat was de (functionele) relatie tussen de Hoofdtoren en het Houten Hoofd?Dit is een sterk argument tegen de hypothese van een vroegere poort in de Hoofdtoren.Dat wordt niet vermeld in de kronieken.Let op de smalle toegang (met witte leuning) naar het Houten Hoofd vlak langs de toren.De hoogste toren is die van de Grote Kerk, gebouwd in 1531.De zeezijde van de toren wordt omspoeld door het (destijds) zoute water van de Zuiderzee.De doorvaart naar de binnenhaven is daarbij enkele tientallen meters verplaatst, van vlak naast de Hoofdtoren in de richting van het Baatland.Vermoedelijk is dit gepaard gegaan met bouwkundige aanpassingen.Graan en noords hout, opeens de helft in prijs daalden. .Het Westfries Archief geeft 1786.
Op oude afbeeldingen van de Hoofdtoren zijn wel aanbouwen aan de toren en bijgebouwen te zien met daarin een poort.
Dat men zich in 1532 zeer wel bewust was van de prominent plek van deze toren, bewijst het feit dat kosten noch moeite gespaard werden om er een architectonisch pronkstuk van te maken.