, kleine snottebel, kleine jongen koet.
Contremarche kóntermarsj stootsteen, op straathoeken.d., boordsteen, schampsteen sjampsjtein stop, bevel aan paard how stop sjtöpsel stop, kurk, zekering sjtop stopcontact,.
Mastic mastik storax, storaxhars sjtoraks store, rolgordijn, zonnescherm sjtaor storen sjteure storing, tijdverlies verlèt storm sjtórm storm, tempeest tempees stormachtig sjturmis stormen ook: sjtórme sjturme stormen, schuimen, tekeergaan, ravotten, hard lopen broeze stormloop sjtórmloup stormnacht sjtórmnach stort sjtort storten kippe stortregenen traatsje stoten, duwen bruje.
Montant móntang stijven sjtieve stikgaren, borduurgaren sjtikgare stikken, naaien met stiksteek,.Temptare temtere sarren, treiteren, plagen traetere sas sas satan satan satanskind duvelin satelliet, hemellichaam dat rond een ander draait, wachter sattelit satijn setien satinet satenèt saucijzebrood voucher microsoft seziezebroed saucijzebrood, kerstbrood ook: keersbroed krisbroed sauna sauna saus saus sauskom sauskómp sauslepel sauslaepel savooi, koolsoort ook: sevoej sevoeje.Muscle móskel spiering, spierling, mager persoon sjpirling spijker, dun spijkertje voor sigarenkistje sigarenaegelke spijker, kort spijkertje klompspijker klómpenagel spijker, vertind spijkertje tepietnagel spijker, met ronde kop rondkop róndjkop spijker, lange dunne spijker tripnagel spijkerbroek.Lampadaire lampedaer schenenschopper sjenevaeger schenkel sjinkel schenkelbeen, been van de ham sjinkelknaok schenken, bij testament schenken vermake schenken, cadeau doen sjinke schenken, gieten, uitgieten sjödde schep, klein schepje sjöpke schep, schup, spade sjöp schepen, wethouder sjaepe schepnet sjöpnèt schepnet, breed visnet door twee man gesleept.Contrefort kónterfort steunbeer baer steundijk kónterdiek steunen, ondersteunen, stutten, schragen sjtiepe steunen, kreunen, zuchten, kortademig zijn kume steungeld, subsidie sjtiepgeldj steunpilaar ook: sjtótspelaer sjtieppelaer steuntrekker sjtiepóntvenger stevelschacht sjtevelssjach stevig sjtrang stevig sjtevig stevigheid, vastheid vastigheid stichten,.Habitué ook: abbetwee habbetwee stamgoed, familiegoed sjtókgood stammen, afstammen sjtamme stamp, trap, schop sjtamp stamp, schop löpsj stampen sjtampe stamper, stempel sjtemper stamper, stamper om veevoeder te verbrijzelen brietselkuul stamper, stamper om veevoeder fijn te stampen brietselheij stamper, stamper in karnvat bóttersjtang stamper sjtamper stamper.Gauner gouner schurk, stiekemerd, valsaard, vals persoon, sluwe bedrieger,.Pivot ook: bivo pivo speurder sjpäörder speuren, bemerken wittere speuren, opmerken, opsporen sjpäöre spie sjpie spieden, loeren loere spiegel sjpegel spiegelei paerdsoug spiegelen sjpegele spiegelen, zich spiegelen sjpegele (zich) spiegelglad sjpegelglaat spiegelruit sjpegelroet spier, halm, spriet sjpeer spier, spierbal,.Seigneur sinjäör sint, heilige sint Sint Rosa Sint Roza Sint Remigius Sintermeis Sint Anna Sint Anna Sint Hubertus-klauw, hoenderziekte sintebertusklauw Sint Nicolaasgebak van krentenbrood, onrustig beweeglijk persoon, beoefenaar van kinderspelziepesjpringe, (ziepesjpringer en paeperkokeman zijn beiden als vruchtbaarheidssymbolen te beschouwen) ziepesjpringer Sint Jozef Sint Joep sintel.Sprit sjprit spit sjpit spit, spit in de rug heksesjeut spits, torenspits, keeshond sjpits spits, punt, hoek, uiteinde, timp tump spits, scherp, puntig sjpits spits, top, punt, tip tup spitsboef, schelm sjpitsboeb spitsen sjpitse spitskool ook: sjappeng sjepeng spitsmuis sjaermoes spitsmuis sjpitsmoes spitsneus sjpitsnaas spitsroede.
Ook: Jenk Jenkie scheldnaam sjeljnaam scheldnaam voor Engelsman, Eng.
Baguette bagèt siersel seersel sigaar sigaar sigaar pafferik sigarenetui sigaretuut sigarenmaker sigarepit sigarenwinkel sigarewinkel sigarepijpje, sigarettepijpje sjpitske sigarepijpje sigarepiep sigarepijpje sigaresjpitske sigaret sigrèt sigaret, sigaar pafferik sigarettepijpje sigrèttesjpitske sigarettepijpje, sigarepijpje sjpitske signaal, sein senjaal sijpelen ook: siepele siebele sijpelen kaanjele sijs, vogel sies sik, puntbaard.
Crapule krepul smeerlapperij sjmeerlapperie smeerpoes sjmeerkanis smeerpoes vètkanis smeerpoes mèsbaer smeerpoes, vuilpoes, vlegel, kwajongen, deugniet, nietsnut ónnötter smeerpoes grosj smeerpoes drekbaer smeerpomp sjmeerpómp smeerpomp, vetpomp vètpómp smeersel, beleg van brood sjmeer smeersel, olie sjmeersel smeervet, vet vèt smeken sjmeke smelten sjmilte smeren sjmaere smerig ónnöttig.
Genau genauw sedert, sinds sins sedert, sindsdien, sedertdien saer sedertdien, sindsdien, sedert sinsdeen sedertdien, sindsdien, sedert saer seffens seffes sein sein sein, signaal senjaal seinen seine seizoen sezoen seizoensjas, demi demie sekreet, feeks sekreet selder, selderie ook: selderie sellerie selderie, selder ook: selderie sellerie selderieblad.
Ook: aantóntele aantóddele slordig in elkaar zetten, knoeiwerk leveren ineinbrakgele slordig, verwaarloosd, armoedig ook: sjebbig sjebbetig slordig kleden, met kleding toetakelen.
Syndicat sindekaat synoniem sinneniem synoniem sinneniem syphon, zwanehals zjwanenhals systeem sesteem Szczecin, Stettin Sjtettien.Paillasse paljas struif, eierkoek eijerkook struik sjtroek struik, een struik vormen sjtroeke struikelen sjtrukele struikelen, stompelen, hobbelen sjtolpere struikerwt sjtroekert struikgewas sjtroekgewas struikgewas, bos bósj struikgewas, kreupelhout gesjtröps struikroos sjtroekroes struis sjtroes struisvogel sjtroesvoegel stucwerk, pleisterwerk pliesterwirk student sjtudent studentenkamer, kot, hok kot studententijd sjtudententied.Ook: fitsjel vets snateren sjnatere snavel sjnavel visual cv maker snede, schijf, plak, boterham sjnaej snede, snijkant, snijdende kant van schop, scherpe snede van de zeis waat snedig, kneedbaar, buigzaam,.Prügeln prugele slaan, schieten, zwaar roken, zwaar drinken pave slaan, tuchtigen ranzoene slaan, scheuren trekken, rijten splijten riete slaan, oorvijgen geven tachele slaan, meppen, verzolen verzaole slaan, slaan met een prengel, dorsvlegel, prengelen prengele slaap sjlaop slaapkamer sjlaopgemaak slaapkamer sjlaopkamer slaapkop pupsjerd slaapkop sjlaopkop slaapliedje.Spéculer sjpikkelere speech diskoer speeksel sjpiej speeksel, jodenlijm juddeliem speeksel sjpiej speeksel sjpiesel speelautomaat sjpeelautemaat speeldoos, muziekdoos sjpeeldoes speelfilm sjpeelfilm speelgoed sjpeelgood speelgoed sjpeelzakes speelgoed sjpeelgetuug speelgoed sjpeeltuug speelgoedgeweer sjtopgewaer speelgoedgeweertje knakkertegewaer speelkaart sjpeelkaart speelkameraad sjpeelkammeraod speelman sjpeelman speelplaats sjpeelplaats speelplaats, speelplaats van school cour.Ook: sjriefmesjien tipmesjien schrijftafel pepiter schrijfwijze sjriefwies schrijlings greijelings schrijven, corresponderen, letterlijk: zich schrijven sjrieve (zich) schrijven I, het schrijven waard sjrieveswaerd schrijven, corresponderen zich sjrieve schrijven sjrieve schrijven, pennen penne schrijven, het schrijven, de brief sjrieves schrijven, verkeerd opschrijven, fout schrijven, letterlijk: zich verschrijven.Braconnier brakkeneer stroperslamp leechbak stroperslamp, lichtbak luchbak stropop, bosje stro om kier tussen pannen te dichten pannepóp stropop sjtrupóp stropop sjtruje póp stropop, stropop tussen dakpannen póp stroppen, strikken sjtröppe strot, keel sjtraots strot sjtrot strowis sjtruwösj how to make a pareto chart strozak sjtruzak strozak,.

Stiften sjtifte stichten sjtichte stichten grunje stichting,.
Schwadronieren ook: sjwadrenere sjwaddernere snoeverij, opschepperij ook: gesjwadreneers gesjwadderneers snoeverij, opschepperij gestoefs snor sjnuits snor sjnór snor knievel snor,.
Damp) sjtoum stoom, damp, wasem, rook damp stoomboot dampboot stoomcarrousel, stoomdraaimolen dampkannepee stoomcarrousel, stoomdraaimolen dampkarresel stoomfabriek dampfebrik stoomfluit dampfluit stoomketel, stoommachine dampkaetel stoomlocomotief, stoomboot avvepäör stoomlocomotief damplókkemetief stoommachine, stoomketel dampmesjien stoommolen dampmeule stoomschip dampsjeep stoomtrein damptsóg stoomwagen vuurkar stoomwals dampwals stoopje sjtuupke stoot, geniepige stoot.