in excel keuzelijst maken

Kies onder, selectietype de optie, enkele en klik.
Deze combinatie wordt een vervolgkeuzelijst genoemd.Een keuzelijst aan een werkblad toevoegen.U kunt een keuzelijst met invoervak op basis van een formulierbesturingselement of een ActiveX-besturingselement toevoegen.Bestand Opties Lint aanpassen.Aantal regels naar cadeau box femme beneden : Het aantal regels dat moet worden weergegeven wanneer op de pijl-omlaag wordt geklikt.
Of Klik onder Formulierbesturingselementen op Keuzelijst met invoervak (ActiveX-besturingselement).
Als u een aantal typt dat kleiner is dan het aantal items in uw lijst, wordt een schuifbalk weergegeven.
More like this., De video laat je hoe maak ik een zwembad als surprise zien hoe je in Excel-cellen lijstjes kunt inrichten om bij invoer daaruit te kunnen kiezen.
Een keuzelijst met invoervak aan een werkblad toevoegen U kunt de gegevensinvoer vereenvoudigen door gebruikers een waarde te laten kiezen in een keuzelijst met invoervak.
More like this., Excel kent vele toepassingen compass makers en een veelgebruikte functie is het maken van formulieren.
Een cel koppelen om de geselecteerde lijstwaarde weer te geven Klik op LinkedCell Een keuzelijst met invoervak aan een lijst koppelen Klik in het vak naast ListFillRange en typ het celbereik voor de lijst.
Selecteer in de lijst, hoofdtabbladen het vak, ontwikkelaars en klik.More like this., Meer instructiefilmpjes vind.More like this., Als je in Excel een formulier of een factuur hebt gemaakt waarin een datum moet worden ingevuld, kun je ervoor zorgen dat deze via een datumkiezer kan.More like this., Een validatielijst in Excel Dynamisch Maken - http www.Excel voor Office 3 Excel 20 Excel 20Wanneer u een lijst met waarden wilt weergeven waaruit gebruikers kunnen kiezen, voegt u een keuzelijst aan uw werkblad toe.Lettertype, -stijl en -grootte Klik op Lettertype de knop.En kies een lettertype, -grootte of -stijl.Klik op de cel waar u de keuzelijst met invoervak wilt toevoegen en sleep om deze te tekenen.Wanneer u een keuzelijst met invoervak wilt verplaatsen naar een andere locatie op het werkblad, selecteert u de lijst en sleept u deze naar een andere locatie.

More like this., In dit korte flimpje laat ik zien hoe je in Excel dynamische referenties maakt vanuit een specifieke cel.
Download videos: hd720 medium, in deze les bouwen we verder aan onze "toetsenzoeker".
Zie ook Overzicht van formulieren, formulierbesturingselementen en ActiveX-besturingselementen op een werkblad Een selectievakje of keuzerondje toevoegen (formulierbesturingselementen).