Periode van fijnstofmeter maken kappen bomen: tussen september 2011 en maart 2012.
Gelijktijdige indiening van alle vergunningen en ontheffingen voor de sloop september 2010.Ontheffingsaanvraag Flora en Faunawet Ministerie van LNV.Sloopbestek vaststellen, aannemersselectie maken, aanbesteding sloopwerkzaamheden en verplanten bomen, opdrachtverstrekking.Inmiddels heeft GKB Realisatie ook de realisatie van de geplande 6 bruggen in de wijk aangenomen.Hiervoor heeft GKB Realisatie BV het bouwrijpmaken (BRM) van de nieuwe wijk aangenomen.Terrein klaar voor de nieuwbouw: Overige zaken betreffende voorbereiding en uitvoering van de sloop, onderzoek naar explosieven door adviesbureau Saricon.Vergunningen / procedures: 2de helft 2010 / 1ste helft 2011.Periode voorbereiding verplantbare bomen: maart 2011 t/m maart 2012, overzicht vergunningen en procedures: Aanvraag sloopvergunning gemeente Den haag, aanvraag kapvergunning gemeente Den Haag.In de praktijk betekent dit: het verleggen of opnemen van eventuele ondergrondse kabels en leidingen; oude bouwwerken slopen en afvoeren; bomen en struiken worden gerooid; rioleringsysteem aanleggen; weg cunetten graven en aanvullen met wegfunderingsmateriaal; kabel- en leidingstroken aanleggen; waterpartijen graven; overige terreinen vlak afwerken.
Vooraf wordt in het algemeen advies gevraagd aan bijvoorbeeld de Bomen Bank welke bescherming mogelijk.
Download Presentation, an spel woorden maken Image/Link below is provided (as is) to download presentation.
De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van bijna 3 kilometer rioolbuizen, 84 rioolputten, en huisaansluitingen voor.
Bouwrijp maken land van Matena Papendrecht.Site preparation and clearance work, slopen en bouwrijp maken van terreinen.All rights reserved Powered By DigitalOfficePro.Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.Copyright Complaint Adult Content Flag as Inappropriate.Presentation Transcript, kapvergunning, uitgangspunten: Bomen van slechte kwaliteit kappen en verwijderen.Ontheffingsaanvraag Provinciale Milieu Verordening provincie.Download, skip this Video, loading SlideShow in 5 Seconds.Toezicht en directievoering tijdens sloopwerkzaamheden en verplanting bomen.Naast het rioolstelsel zijn ook de bouwwegen aangelegd en voorzieningen gemaakt voor de bouw van een voorzieningencentrum in de wijk.Planning kapvergunning, voor invoering wabo-regeling per Voldoende tijd reserveren voor behandeling kapvergunning en mogelijke zienswijzen en procedures van bezwaar.Bomen op locatie nieuwbouw met zone van rondom 10 m voor werkruimte aannemer kappen en verwijderen.