Begunstigde betekent cadeaubon code topvintage de Passagier of elke persoon die voor of namens de Passagier schadevergoeding kan vorderen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.
Het bedrag van deze kosten wordt vastgesteld door degene die het Ticket afgeeft (de Vervoerder dan wel diens Bevoegde Agent).
Daarna volgden de auto (25 het vliegtuig (22) en de bus (4).Codesharing (zie Code Share Flight conjunctieticket is een Ticket waarvan de afgifte noodzakelijk is vanwege het grote aantal coupons voor een primair Ticket.KLM in rekening gebrachte Afgiftekosten zijn verkrijgbaar bij de Vervoerder en staat vermeld.Plaats van Bestemming betekent de plaats van bestemming, zoals aangeduid op het Ticket (bijvoorbeeld luchthaven, treinstation of andere plaats van bestemming als aangeduid op het Ticket).Algemene Vervoersvoorwaarden verwijst naar deze Algemene Vervoersvoorwaarden.Identificatieformulier is een door de Vervoerder afgegeven label met het uitsluitende doel Geregistreerde Bagage te identificeren en dat een gedeelte bevat dat wordt vastgemaakt aan de Bagage (Bagagelabel) en een gedeelte dat wordt afgegeven aan de Passagier ter identificatie van de genoemde Bagage (Bagagereçu).
Met 46 van de stemmen hebben bezoekers van Berlijn de trein als favoriete vervoersmiddel verkozen.
Artikel is een artikel van deze Algemene Vervoersvoorwaarden.
Dagen betekent kalenderdagen en omvat de zeven dagen van de week, met dien verstande dat bij kennisgevingen de dag waarop de kennisgeving is verzonden niet meetelt, en dat de dag waarop het Ticket is uitgegeven dan wel de vlucht is aangevangen niet meetelt voor.
Ticket is een document dat kan worden aangevuld met een Bagagereçu of een Identificatieformulier voor Geregistreerde Bagage, of met gelijkwaardige middelen in niet materiële vorm, waaronder elektronische middelen, die zijn uitgegeven door of namens de Vervoerder of diens Bevoegde Agent.
Charterticket is een ticket, elektronisch of anderszins, uitgegeven ingevolge een Charterovereenkomst.
Passagier met Beperkte Mobiliteit is iedere persoon wiens mobiliteit bij het gebruik van vervoer beperkt is ten gevolge van een lichamelijke handicap (zintuiglijk of locomotorisch, permanent of tijdelijk een intellectuele handicap of stoornis, of enige andere oorzaak van handicap of ten gevolge van leeftijd,.In deze voorwaarden hebben de onderstaande termen, tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden, de volgende betekenis: Administratiekosten betekent de kosten die, waar van toepassing, door de Vervoerder en/of diens Bevoegde Agent in rekening worden gebracht aan de Passagier, zoals maar niet beperkt tot kosten voor.Instapweigering de weigering om een Passagier op een vlucht te vervoeren, hoewel die zich voor het instappen heeft gemeld volgens de voorwaarden van artikel 3, lid 2 van EU Verordening 261/2004, zonder dat de instapweigering is gebaseerd op redelijke gronden zoals redenen die te maken.Tarieven betekent de tarieven, toeslagen, heffingen en kosten die voor een reis in rekening worden gebracht aan de Passagier voor een specifieke reserveringsklasse, voor aangegeven routes, en waar van toepassing vluchten en data, en bijbehorende tariefvoorwaarden.Ligging, adaaran Club Rannalhi ligt op het Zuid-Malé Atol, op 45 minuten varen met de speedboot van de internationale luchthaven van Malé.Als je alleen handbagage meeneemt kun je dit verkorten, je hoeft dan minder vroeg in te checken.Passagier is iedere persoon, behoudens bemanningsleden, die vervoerd wordt of zal worden en die in het bezit is van een Ticket.Persoonlijk vind ik het gedoe op de luchthaven (wachten hier, wachten daar) een reden om liever met de trein te gaan.Je kunt natuurlijk ook kiezen voor de bus of zelfs kunnen gaan liften.Opstapstations liggen verspreid door heel Nederland en veel bussen hebben wifi en stopcontacten aan boord.Bagage is makkelijk te vervoeren, er zijn stopcontacten aanwezig en je kunt eten en drinken bestellen in de bistro.Er zijn een aantal dingen die je moet weten, de verkeersregels in Duitsland en milieuzone in Berlijn.
Vluchtcoupon betekent dat deel van het Ticket waarop vermeld staat geldig voor vervoer of, in geval van een Elektronisch Ticket, de Elektronische Coupon waarop de plaatsen staan aangegeven waartussen de Passagier vervoerd zal worden.
Liften is, na lopen of fietsen natuurlijk, altijd nog de goedkoopste manier om ergens te komen.