Hierdoor zijn de gegevens in je reishistorie niet actueel.
De nieuwe kortingkaart blijkt aan lang niet alle loketten verkrijgbaar te zijn, en lang niet iedere reiziger beschikt over een computer om de kortingkaart via internet te bestellen en/of over de vaardigheden, zelf de voor een OV-chipkaart benodigde pasfoto te uploaden.Alle gedupeerden eenvoudige cocktailsaus maken ontvangen derhalve met terugwerkende kracht vanaf et bedrag terug waarop men recht heeft.Wij verwachten het probleem op 23 september opgelost te hebben.Ik wil net als vroeger het openbaar vervoer kunnen gebruiken zonder dat een bedrijf of de overheid precies kan bijhouden waar ik op welk moment geweest ben.Het intrekken van deze machtiging blijkt echter heel wat meer voeten in de aarde te hebben: het is niet mogelijk om dat met onmiddellijke ingang te doen en u moet ervoor naar een loket, ook als het station in uw woonplaats niet eens een loket.Wij geven u in overweging, de hieruit voortvloeiende inkomstenderving bij ProRail te claimen.Overigens waren ook de andere genomineerden voor de prijs zeer de moeite waard.In tal van sectoren bestaan er al prijsvergelijkingen, maar omtrent treinkaartjes bestond zoiets nog niet.Voor een bedrag rond 1,60 zouden passagiers een kaartje moeten kunnen kopen, waarmee ze vanuit het centrum de zogeheten buitenring (grofweg Frederik Hendrikstraat - Bilderdijkstraat - Van Baerlestraat - Ceintuurbaan - Oosterpark - Insulindeweg) niet mogen overschrijden.28 augustus 2017 17:00 uur sharon dijksma weigert commentaar OP lekkage reisgegevens translink Staatssecretaris Sharon Dijksma weigert zich tegenover Voor Beter OV uit te spreken over het zonder juridische grondslag door Translink doorspelen van reisgegevens aan derden.
Want het blijft helaas een gegeven, dat Amsterdam door bezuinigingen vanuit Den Haag in de verdere toekomst hard getroffen wordt.
Door de vergelijker wordt het voor de prijsbewuste reiziger eenvoudig om goedkope treinkaartjes te vinden.
Nadat de Maatschappij Voor Beter OV TLS daarop attent had gemaakt, is de procedure bij Klantenservice OV-chipkaart aangescherpt.Wat GroenLinks betreft, kunnen ze dat straks dus ook met een anonieme kaart.De reizigers worden ingelicht als het zover is, en kunnen het bedrag dan o reilly make bij een oplaadpunt weer aan hun saldo toevoegen.Wie in de voordeeluren met korting wil reizen, mag dat van NS alleen als hij in- en uitcheckt met een persoonsgebonden OV-chipkaart waarop ook zijn identiteit staat vermeld.Voor Beter OV is van mening dat de NS zich onvoldoende heeft ingespannen om in een behoorlijke vervoerskwaliteit te voorzien.Wij zijn ons er terdege van bewust, dat aandeelhouders (al dan niet via hun commissarissen) niet moeten worden lastig gevallen met allerlei wissewasjes.In de automaten blijven printers zitten, die de kaartjes zónder korting blijven afdrukken.Het GVB troggelt op deze manier de reizigers onvrijwillig een mailadres.Wij stellen u voor, dat u in uw systeem laat nagaan, welke kaartnummers met daarop kortingproposities vandaag zijn in- en uitgecheckt.Er staat: Voordat de spits begint moet je de trein hebben verlaten met dit e-ticket, ook in geval van vertraging.De NS hield zich Oost-Indisch doof, en schuift de gevolgen daarvan nu in de schoenen van anderen die op hun eigen schema zijn overgegaan.Het station Hengelo Gezondheidspark ligt aan de spoorlijn Hengelo - Zutphen en zal door een decentrale spoorwegonderneming worden bediend.De omvang van de storing (Alleen de Maaslijn?