Mientje Jeurlink Als eerste nodigde hij mevrouw Mientje Jeurlink uit naar voren te komen.
Wim de Weerd, amateurhistoricus uit Diepenveen.
Tevens werd aangegeven dat het ook best niet door kon gaan en daarom maar is how to make a youtube name gekozen voor een ruime planopzet.' Uit: De Stentor Deventer Dagblad 1 februari 2008 diepenveen - Van Baalen vindt die redenatie vreemd.,We hebben het hier wél over een juridisch kader, dat.Zaal open vanaf.00 uur.Martien Strijdveen viel flink in de prijzen.Lastiger ligt de aanleg van beoogde retentiegebieden in Diepenveen, aan de westzijde van de Wetering.Op boerderij de Zoogenbrink had de Wijkaanpak van Deventer zich genesteld.Een eigen gemaakte lampion meenemen, mag natuurlijk ook.Door de droogte van de tijd ervoor kon het land een dag regen best gebruiken.Aanwonenden maakten bij de bezwarencommissie van de gemeente bezwaar tegen dat voornemen.
Daar belde hij met zijn mobieltje de politie, die tevens al was gewaarschuwd door een bewoonster van een der huizen aan de Wetermansweg.
U kunt zich tijdens het open weekend laten informeren over de verschillende mogelijkheden van het volgen van een workshop en zich hiervoor opgeven.
E postbus aan de Oranjelaan bij 't Weterman heeft het de nieuwjaarsnacht moeten ontgelden.
Hans hoopt nog vele jaren door te gaan met zijn website en is iedereen dankbaar die een bijdrage levert in welke vorm dan ook voor de rubriek Actualiteiten.
De Diepenvener houdt rekening met beide mogelijkheden.,Misschien is het wel niets meer of minder dan een gewone aardappelkelder.' Als lid van de Historische Vereniging Diepenveen en (professioneel) fotograaf kent Mulder de verhalen die in het dorp de ronde doen maar al te goed.,Men zegt dat.
Na een korte pauze volgde de presentatie van het tiende boek van de vereniging met als titel Diepenveen Toen en Nu met maar liefst 75 oude en 80 nieuw fotos van plekjes in allerlei Diepenveense straten.En inderdaad: de nauwgezetheid waarmee Tom Landheer uit Diepenveen de historie ontrafelt van het leven op paleis Het Loo, doet denken aan recherchewerk.De gemeente heeft daarop toegezegd naar de drempel te zullen kijken."Alle vis die je op de Nederlandse binnenwateren hebt weet voorzitter Gé Duchateau.Zij moeten het nog steeds doen met een confessioneel zwart schoolbord en krijtjes.Met het verstrijken van de tijd en de invoering van het machinale tijdperk heeft de edele viervoeter in de agrarische bedrijvigheid plaats moeten maken voor grote ronkende tractoren met daarachter knotsen van ploegijzers in de vorm van twee-drie en vierschaarwentelploegen.Dat is ons altijd gezegd en komt tegemoet aan het Structuurplan, waarin staat dat Steenbrugge níet tegen Diepenveen wordt aangebouwd én de groene long tussen dorp en stad blijft.' Van Baalen zegt bovendien dat op eerdere informatie-avonden door de gemeente continu is aangegeven dat het.BEM komt in het geweer tegen het vrijstellingsbesluit van de gemeente Deventer om commerciële horeca in het dorpshuis toe te staan.
Ter plaatse gekomen bleek het in een hoek van de schuur te branden.
Ze zit nu in groep.