Het verpleeghuis jaagt de gemiddelde Nederlander ronduit angst aan.
Eén van de grootste conflicten van onze tijd zien we terug in elk van de hierboven gesignaleerde problemen: de botsing tussen het vertrouwen in meer schaalvergroting bij overheid en instellingen versus de behoefte van mensen aan herkenbaarheid, kleinschaligheid en maatwerk.
Dat is al lang niet meer het geval, dus het systeem zal het gedrag van de mensen volgen.Wie weet dat hij of zij ertoe doet, leeft langer en is tot veel meer in staat dan wie zich uitgerangeerd voelt.Professionalisering meer ruimte voor mantelzorgers en vrijwilligers.Het antwoord is een wolk aan antwoorden.Meer aandacht voor verschillen in leefstijlen.Mijn vraagstuk: hoe ga ik mezelf meer naar buiten duwen in 2017?Het is een integrale voorwaarde voor een succesvolle verpleeghuissector.Probeer dan ook eens deze heerlijke Italiaanse gehaktballetjes.Hoeveel valt daar te genieten?En die eieren zijn mijn 3 belangrijkste taken voor de dag.
Concrete resultaten zijn een bridgecursus voor medewerkers en bewoners en het opvoeren van de groep 8 musical van de lokale basisschool in de eetzaal, zowel voor ouders van de leerlingen als voor bewoners.
Maar tegemoet komen aan de behoeften van bewoners is geen optionele franje, geen slagroom op de taart als er nog wat tijd of budget over.
Ook al gebeurt dat vanuit het idee van eigen bestwil how do artists make money on spotify voor de bewoner.
Laat de gehaktballen bruin worden en draai deze zodat deze in z'n geheel bruin gebakken.En dan nog zullen de balletjes veel minder zout smaken dan kant-en-klare balletjes.Steeds meer mensen willen onderscheidend zijn en zelf hun prioriteiten kiezen.Ik laat alle elektronica thuis en ga compleet onbereikbaar de deur uit met én simpele missie: een specifiek vraagstuk of probleem uitwerken in mijn notitieboekje.Geen wonder dat zoveel hipsters in San Francisco hun laptops thuislaten als ze gaan werken in een koffiezaakje.Alleen zo kan de reputatie van het verpleeghuis verbeteren van een plek die angst inboezemt in een vertrouwd thuis voor wie zorg nodig heeft.Maar er zijn meer oorzaken voor de lage waardering van het verpleeghuis.Recept voor zelf gehaktballen maken.Verpleeghuis Bernardus in Sassenheim haalt op een heel eenvoudige manier de buitenwereld naar binnen: verenigingen en scholen mogen gratis gebruik maken van ruimtes mits zij hier voor de bewoners van het centrum iets voor terug doen.Laat al je elektronica buiten deze ruimte.Doe er een flinke scheut water bij en laat inkoken.En daarmee kunnen we op middellange termijn een geheel nieuw type oudere binnen de intramurale ouderenzorg verwelkomen, én die zichzelf en zijn of haar omgeving continu wil blijven uitdagen.We signaleren een grote kloof tussen hoe de intramurale zorg nu is georganiseerd en de behoeften van ouderen en hun naasten.