nep bankafschrift maken

EurLex-2 lt actie praxis 25 korting keturiuose i vienuolikos projekt trko rodym (pavyzdiui, sskait faktr, kvit ir bank ira kurie patvirtinti patikrintus mokjimus.
Al uw Apple ID's controleren, als u apparaten deelt, als iemand anders uw Apple ID-wachtwoord heeft.OpenSubtitles2018.v3 lt Banko indliai, pajamos, viskas i algos.EurLex-2 lt Usienieiai turi rodyti, kad turi mintas pragyvenimo las: parodo grynuosius pinigus, patvirtintus ekius, kelions ekius, kvitus arba kredito korteles, prie kuri turi bti pridtas naujausias banko sskaitos iraas (bank iduotos paymos ar internetins bankininkysts iraai netinka) arba pateikia bet kokius kitus aikius kortelje.De status van uw abonnementen controleren.Nl Ofwel moet de informatie beschikbaar worden gesteld aan de betalingsdienstgebruiker, rekening houdend met diens eventuele verzoeken om nadere informatie.EurLex-2 lt I ties, 1 bendrov tik nurod, kad banko ataskaitos Kinijoje paprastai nenaudojamos, taiau ji nepajg pateikti joki rodym, patvirtinani, kad privatizuojant buvo i tikrj atsiskaityta u jos akcijas.Nl Onderneming 1 voerde namelijk uitsluitend aan dat in China niet veel gebruik wordt gemaakt van bankafschriften, maar zij kon geen bewijs geven ter ondersteuning van haar bewering dat de aandelen bij de privatisering ook werkelijk waren betaald.Nl De vreemdeling moet bewijzen over de bedoelde middelen van bestaan te beschikken door deze te tonen, voor zover hij deze bij zich draagt, of door overlegging van gewaarmerkte cheques, reischeques, betaalkaarten of kredietkaarten, die vergezeld dienen te gaan van een recent bankafschrift (bankbrieven.
Nl bij vier van de elf projecten ontbrak bewijs ter onderbouwing (bv.
Door aan te tonen dat zij pensioengerechtigd zijn).
Nl Zij kunnen de indiener van de aanvraag met name vragen om een persoonlijk of telefonisch onderhoud, hem verzoeken bewijzen voor te leggen van zijn vlinderdas kind maken financiële middelen, (bankafschrift een bewijs van een arbeidscontract of de schriftelijke toestemming van beide ouders wanneer het minderjarigen betreft.
EurLex-2 lt Vis pirma jos gali reikalauti asmeninio ar telefoninio pokalbio su praaniuoju asmeniu, rodym apie finansin padt (banko payma darbinius santykius patvirtinani dokument ar abiej tv raytinio sutikimo nepilnamei atveju.
Meer hulp, publicatiedatum: Wed Nov 21 05:20.EurLex-2 lt Pastaruoju atveju siekiantis gauti informacijos mokjimo paslaug vartotojas turt imtis aktyvi veiksm, pvz., jos aikiai paprayti i mokjimo paslaug teikjo, registruotis banko sskaitos elektroninio pato plan van eisen maken dut arba dti banko kortel spausdintuv, kad gaut sskaitos iraus.Afmelden kan via de link in de nieuwsbrief zelf.Nl Een ander belangrijk criterium in dit artikel houdt in dat aanvragers moeten aantonen over voldoende middelen van bestaan te beschikken en in een stabiele economische situatie te verkeren, zulks door middel van salarisstrookjes of bankafschriften van een periode van 12 maanden voorafgaand aan.EurLex-2 lt 13 MT ne rezidentams suteikiamas atpainties numeris, kuris nurodomas banko irauose.Bekijk de privacyverklaring, e-mailadres.Nl Uit de inventarisatie van de Stabex-middelen bleek dat van sommige ACS-staten geen nadere informatie moet worden verwacht en dat voor andere ACS-staten de vereiste informatie in de vorm van bankafschriften of betalingsoverzichten misschien niet beschikbaar zal komen, hoofdzakelijk wegens het tijdsverloop.Nl Met betrekking tot de in het kader van het operationele programma gedane uitgaven worden facturen en documenten, zoals bankafschriften, overgelegd waaruit blijkt dat de betalingen zijn verricht.Eurlex-diff-2017 lt Pinig likutis nurodytas teisingai ir yra patvirtintas bank iraais) reikia, kad buvo de facto atlikta krymin bank ira patikra, ir pabr, kad tokia baigiamoji pastaba paprastai pridedama tik jei buvo atliktas vidaus arba iors auditas.EurLex-2 lt Sskaitos, mokjimo praneimai, finansins ataskaitos ir kitokie neidentiko turinio praneimai reklaminiu patu nelaikomi.Nl Daarom is het van essentieel belang dat een ondernemer die heeft verzocht gebruik te maken van dergelijke voordelen onmiddellijk zijn hele boekhouding (balans en bijlagen, bankafschriften, verzekeringspolissen, voorraadadministratie enz.) ter beschikking stelt van zijn gesprekspartners (werknemers, vakbonden, crediteuren in het algemeen, instanties die zijn.EurLex-2 lt Taiau bendrov sugebjo pateikti audito patvirtintus i sandori rodymus, o tai, kad trko banko pervedimo kvit original, nebuvo neprasta, atsivelgiant nuo i sandori prajus laikotarp.EurLex-2.5.1Slyginio deponavimo sskait ketvirio iraai, kuri autentikumas patvirtintas MVS, MPS ir MNL, kuri vert virija 10000 USD nl Met dit laatste beginsel wordt afgeweken van de werkwijze van vorige jaren, waarbij ontvangsten en uitgaven werden geregistreerd volgens de valutadatum op het bankafschrift; uitzondering.