Komt de beleidsdekkingsgraad aan het eind van enig jaar boven de 104,3 procent, dan gaat de vijf jaar-periode opnieuw.
Voor de staatskas is dat in 2017 een strop van circa 500 miljoen euro.
Voorwaarden: Zolang de jongere recht heeft op kinderbijslag.Na een lichte daling in juni steeg de swaprente in juli gemiddeld met ongeveer zes basispunten.Bij beslissingen over eventuele kortingen en indexatie wordt gebruikgemaakt van de beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde over twaalf maanden.(Bron: Findinet, 23 nov.Werkgevers draaien op voor hogere pensioenkosten De werkgevers betalen het grootste deel van de stijging van de pensioenkosten.Dit betekent dat als gevolg van de inflatie, de koopkracht afneemt.Een waardevast pensioen wordt aangepast aan de prijsstijgingen, een welvaartsvast pensioen wordt aangepast aan de loonstijgingen.Maar waar blijft het bedrag van.161.780 als er gemiddeld 8 rendement wordt gemaakt en er maar tegen die tijd 210.000 nodig is?Anders dan in de vorige periode van herstelplannen leidt dit minder snel tot kortingen op pensioenen.
In het laatste kwartaal liepen de fondsen mooi make up aanbrengen behoorlijke klappen op en werd het herstel van begin 2018 volledig teniet gedaan.
Met deze dekkingsgraad voldeden pensioenfondsen net niet aan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3.
Toen tekenden zich nog kortingen af van gemiddeld 9 procent.
Er zijn zelfs fondsen waar indexatie weer in zicht komt.
De Nederlandsche Bank (DNB) stelt de rekenrente vast.
Voorwaarden : De therapiesessies moeten uitgevoerd worden door een psychotherapeut. .Kan gecombineerd worden met terugbetaling Mindfulness, maar de tussenkomst bedraagt nooit meer dan 120 euro per kalenderjaar.We hebben steeds de link gelegd naar de juiste afdeling van de mutualiteit.Ball Valves: SVF, Sharpe, batch Controllers: emco, Hersey, Invalco, KEP, Precision Digital.Regio : Bond Moyson Oost-Vlaanderen - Tussenkomst : De tegemoetkoming voor psychotherapie bedraagt 50 van de kostprijs, tot 20 euro per beurt, tot 7 beurten per jaar (per rechthebbende).Diaphragm seals, deadweight testers, temperature calibrators m, check-All Valve, spring loaded silent check valves.