Dat was niet bedoeld als uitstap.
Voor Jezus werd het op een bepaald ogenblik allemaal te veel.
Met het doorknippen van de navelstreng wordt de relatie tussenbeide echter niet verbroken, integendeel.
Het is als een nieuwe lente, onvoorspelbaar, maar boordevol leven.Ja, zelfs een teken van hoop is geworden voor wie zich christen noemt?We lachen niet meer en als we lachen is het zo egosketch kortingscode beleefd en soms zo groen.Als we God willen vinden moeten we verder kijken dan de hemel boven ons, verder dan een zonsondergang; nog verder zelfs dan een liturgische viering.Vandaag kunnen mensen hun vruchtbaarheid zelf regelen, kunnen zij desnoods beroep doen op een IVF, nu zie je geen enkele geboortekaartje meer waar God op vermeld staat.
Ons lichaam als centrum en fundament van onze wereld is eindig en is sterfelijk.
De wanhoop wordt doorbroken : Gij moogt niet leven zoals mensen die geen hoop meer hebben.
Gedurende twintig eeuwen hebben mensen dit beeld beladen met allerlei titels en eigenschappen.
Als je straks dat stukje brood ontvangt in uw handpalm, mag je daarin die andere werkelijkheid vermoeden en u de vraag stellen: God, zijde gij dat?
Ze moeten ons niets meer komen wijsmaken.
Was zijn dood dan een vergissing, een tragisch resultaat van een complot tussen Judas, het Sanhedrin en Pilatus?
Onze liefde tot God is maar betrouwbaar echt als ze gelukkig maakt, niet onrustig of droefgeestig, een vreugde die tegelijk intiem en kosmisch is, een vreugde die uit het putteke van ons hart komt en toch alle mensen omvat.Het lege graf en de opgevouwen doeken zijn een teder en liefdevol sinjaal, een knipoog van de Vader.In het evangelie lezen we : "Er kwam een stem uit de hemel Jezus heeft naar die stem in zijn binnenste geluisterd." Van toen af is Hij zijn publieke zending begonnen.Voor andere (niet tot bewoning bestemde) onroerende zaken kan in de veilingvoorwaarden worden bepaald dat het risico op een eerder moment dan het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers voor rekening van de koper komt.«Leven vanuit uw buik» Zoiets klinkt ons vertrouwd in de oren.Maar feit is dat zij altijd een enorme reserve aan edelmoedigheid heeft voortgebracht, in alle tijden, tot op vandaag, bij ons en in de vreemde, tot aan de grenzen der aarde, in onbaatzuchtige zorg en dienstbetoon aan de minsten der mensen.En een zaadje haalt zijn groeikracht niet uit zichzelf. .Dat vacuüm wordt opgevuld.Is het ook hier uit angst, de angst van Herodes om de macht te verliezen aan Iemand van wie je tenslotte nooit weet?