Dit geldt ook voor de teksten van de radicale postmodernen.
Philosophische Untersuchungen, Boom - Amsterdam, 1976,.258 (deel II, XI).
Het 'transcendentaal subject' wordt object-constituerend, hetgeen ook bij Habermas een ontologische restproblematiek met zich meebrengt (waardoor zijn kenleer zich in de substantie-ontologie van de lijn Aristoteles -Spinoza -Schelling nestelt).Bij Popper vinden we een kenleer die meent aan een realisme te kunnen vasthouden.De geontologiseerde polen van het grondsysteem (resp.Indien met de spreekgelijkheid gebroken wordt, kan men echter niet meer van een gesprek spreken.Liet Popper theorieën met feiten botsen, voor Lakatos is er enkel een confrontatie tussen theorieën mogelijk, wat trouwens heel wat moeilijkheden omtrent het ontologisch statuut van deze feiten uit de weggaat.Hangt dit nauw samen met Kants bedoeling een immanente metafysica te ontwikkelen.Een standpunt eraan voorbij.Hij vindt de Aristotelische versie terecht onduidelijk daar het gebruik van termen als 'overeenstemming' en 'realiteit' onvoldoende ingevuld wordt.In dat opzicht verschilt het kubus-voorbeeld, alsook de 'Hasen-Enten-Kopf'-afbeelding (19) van de zogenaamde 'optische' illusies (van Zöllner, Müller Lyer, Höfler, Oppel-Hering) waar vooral de invloed make your own coin van de waarnemingsomstandigheden (arcering van de achtergrond, wijziging van de achtergrond) en het verwachtingspatroon van belang zijn.Problems of Philosophy, Oxford diashow met muziek maken University Press -Oxford, 1974.
In zijn artikel "Wahrheitstheorien" verwerpt Habermas elke vorm van correspondentietheorie.
Het wetenschappelijk onderzoek van de mystiek, Het Spectrum -Utrecht, 1978, vooral deel.
Dit hangt ook samen met wat Strawson in The Bounds of Sense schrijft.
Een uitspraak die geen 'sense-datum'-uitspraak is, en niet tot een sense-datum te herleiden is, is dan 'cognitief zinloos of 'niet ter zake doende' : "De ter zake doende uitspraken zijn zinvol omdat het immers denkbaar is dat ze eens waar of vals zullen worden." schrijft.Ter hoogte van de falsificatie : Alle zwanen zijn wit.De deconstructie kan niet voltrokken worden omdat het denken dat dislokeert zichzelf niet volledig kan 'verplaatsen' (de baron von Münchausen kan -door aan zijn eigen haar te trekken- zich niet uit het drijfzand losrukken).Maar een dergelijke bewering heeft in werkelijkheid geen enkele betekenis en is louter een reeks geluiden."Omlijning efteling prijsvraag symbolica van een nieuw begrip van transcendentaal-filosofie.De basisinstrumenten van mijn betoog kreeg ik van Erik Oger.Inleiding In een poging om twee verschillende rationaliteitsmodellen van elkaar te onderscheiden, introduceert Hans Albert de notie 'Archimedisch punt'.