Vandevyver (elk 7 of 26,9) en tenslotte.
Ook in de nameting weten vrouwen met een afwijkend uitstrijkje meer over uitstrijkjes en HPV.
Het hangt af van hoe maak je ijskoffie caramel de uitslag welk advies u krijgt: een nieuw uitstrijkje of verder onderzoek bij de gynaecoloog.Doelstelling Met dit MaNaMa-project willen wij de kennis over HPV verhogen bij vrouwen die komen voor een screeningsuitstrijkje.Voor het verder bestaan van het sjabloon in de toekomst lijkt het dan ook absoluut noodzakelijk dat het gebruik van het sjabloon zo eenvoudig mogelijk gehouden wordt en zo weinig mogelijk tijd vergt.Het voor de leeftijd gestandaardiseerd sterftecijfer bedraagt 2,8/100000.Het sjabloon werd gebruikt in 58,2 van de uitstrijkjes.Evolutie naar H-SIL duurt gemiddeld ten minste 2 à 3 jaar, progressie naar cervixcarcinoom gebeurt zelden en duurt vervolgens nog eens minstens 10 jaar.Ze hebben vaak zelf al een soort eigen counseling-sjabloon in hun hoofd waarvoor ze niet op de computer hoeven te kijken.Het is dus beter dat wij vrouwen zelf counselen omdat er anders veel misverstanden ontstaan als de patiënte zelf op zoek gaat naar informatie.
Zes maanden later werd de lijst van het labo opgevraagd en werden de 50 opeenvolgende uitstrijkjes van de 4 deelnemende artsen opgelijst.
Zoals de artsen al aangaven tijdens de bespreking van het sjabloon zijn er door de voorbereidende gesprekken en discussies over dit project kleine veranderingen opgetreden in het counseling-gedrag van de vier deelnemende artsen, waardoor ze meer uniform en uitgebreider uitleg geven.
Ook andere bronnen zoals folders en internet zouden specifiek voor hoog risico HPV moeten zijn eerder dan algemeen voor soas om verwarring en stigmatisatie te verminderen.
Deze boodschap zal begrijpelijkerwijs tot de nodige emoties leiden gezien de gemiddelde kennis van de Vlaamse vrouw over HPV erg laag.
Dit borsteltje met de celletjes erop wordt in een potje naar het labo gebracht.
Resultaten voor- en nameting 92,3 van de vrouwen uit de voormeting weet dat uitstrijkjes nodig zijn voor de preventie van baarmoederhalskanker.
Gesprek gestart door: Reacties: 0, antwoorden: Laatste activiteit: 22:05, nieuw op : het vaginisme forum!Als het nodig is verwijst de huisarts u door naar de gynaecoloog voor verder onderzoek.Geheugensteun bij de consultatie Te kopieren in handelingen/bevindingen: Uitstrijkje: labo: Cellen: HPV: Folder: Sex: Huid-huid: 75-80: Terugbellen: Verdwijnt: Blijft: Controle 3j: Tel.Meer dan 95 van de baarmoederhalskankers wordt immers veroorzaakt door dit virus.Tijdens een vergadering in de praktijk werd dan ook beslist om de werkwijze van het laboratorium te gedogen en het als argument voor een goede counseling te gebruiken.Vele vrouwen (79,5) hebben ooit gehoord van HPV.Ze benoemden niet significant meer HPV of een virus.De arts of de assistent(e) brengt een spreider (speculum) in de schede en draait een borstel of spatel rond in de baarmoedermond.Nederlandstalige vrouwen zijn iets beter op de hoogte dan anderstalige vrouwen, de taalbarrière bemoeilijkt mogelijks de counseling.Weinig (30,8) vrouwen wisten dat HPV een vaak voorkomend virus is, 46,2 wist dat het seksueel overgedragen wordt, 26,9 wist dat je moet afwachten als je geïnfecteerd wordt met het virus en slechts 7,7 wist dat het virus in het overgrote deel van de gevallen.De meeste vrouwen (68,2) belden voor hun resultaat, 18,2 was er gerust op als ze zelf niets vernam van haar dokter.

De juiste hoeveelheid en soort informatie moet zorgvuldig worden gegeven op maat van de patiënte, de informatie moet zo gegeven worden dat de patiënte ze makkelijk kan begrijpen en onthouden, er moet ruimte zijn voor de gezichtspunten van de patiënte en ze moet mee mogen.
Vervolgens bekijkt het toestel de cytologie en selecteert de meest verdachte coupes.