Naast de voerbakken zelf hebben wij vele accessoires daarvoor in ons assortiment.
Écopastoralisme of écopâurage : het begrazen met landbouwvee, voor productie binnen landbouwdoeleinden, van publieke ruimten zoals wegbermen, parken en speelpleinen.Ooien met meerlingen krijgen meer krachtvoer en ook voor minstens anderhalve maand.Natuurbegrazing, het effect van natuurlijke begrazing wordt bewust nagebootst bij natuurbegrazing.In de intensieve landbouw worden weiden bemest zodanig dat er meer kwalitatieve grassen kunnen groeien, er een hogere opbrengst is en er meer dieren per oppervlakte kunnen gehouden worden.Graasdieren zijn evenmin productiedieren (zie 11).Die voedingsstoffen worden aangevoerd via een systeem waarbij dood materiaal in de bodem geïntegreerd raakt onder meer door allerlei processen en organismen.
De populaties herten, runderen en paarden worden niet door de beheerders gecontroleerd waardoor "natuurlijke" selectie optreedt.
Ecologische begrazing is een complex gebeuren en speelt zich af op zeer uiteenlopende locaties en doelstellingen.
Bij het maken van (beleids-)keuzes gaan ecologische argumenten zo mogelijk voor op economische argumenten maar de duurzaamheid moet van toepassing blijven.Door toedoen van het menselijk ingrijpen, voornamelijk de landbouw, kreeg ons landschap zijn huidige vorm.Om overigens aan akkerbouw te doen was oude ipad sneller maken mest nodig en onder meer daarom werden vlinder maken de graasdieren 's nachts en in de winter permanent op stal gehouden.In de webshop van Agradi kun je van alles vinden op het gebied van voerbakken voor vogels.Ecologische begrazing houdt in dat men zijn dieren doelmatig beschermt.Het sponzen van ooien is feitelijk een hormonale behandeling en hoort derhalve niet thuis in een ecologische bedrijfsvoering.Biodiverse bodems bevatten meer bodemorganismen.Het streven moet zijn om dit zoveel mogelijk te minimaliseren omdat iedere inbreng van vreemd krachtvoer een input betekent van nutriënten.Deze voerbakken zijn voorzien van verstelbare spijlen.
Wanneer je opzoek bent naar een voerbak, voeremmer, voederautomaat of een accessoire daarvoor, dan ben je bij Agradi aan het goede adres!