Ook andere Europese landen investeren in de realisatie van een netwerk.
Onze missie is zero emissie.
Vergelijk dit met het inbouwen van een LPG installatie.1 Thermochemische productie bewerken Er zijn meer dan 200 thermochemische processen bekend om waterstofgas te produceren.Telkens meer producenten hebben de ambitie waterstof op een groene manier te produceren.Waterstof in een verbrandingsmotor, waterstof kan hoe maken ze vuurwerk ook gebruikt worden op een vergelijkbare manier als bijvoorbeeld LPG.Een dozijn van deze processen zoals de, zink-zinkoxidecyclus, zwavel-jodiumcyclus worden onderzocht en hoe maak je een nerf geweer zijn in testfase, geen van deze thermochemische processen zijn gedemonstreerd op een massaproductie niveau, hoewel er verschillende demonstraties in laboratoria hebben plaatsgevonden.Mierenzuur en methanol dienen hierbij dan ook als een vloeibare vorm van opslag van waterstofgas.
Omdat de enige benodigde energie hiervoor in de vorm van hitte vrijkomt, kan dit proces nog efficiënter zijn dan HTE.
Deze manier van het verkrijgen van waterstofgas stoot broeikasgassen uit.
Mierenzuur is in tegenstelling tot methanol niet brandbaar.
Door gelijktijdig berijders, pomphouders én andere partijen te committeren aan waterstof geven we een boost aan de realisatie van het rijden op waterstof en de uitbreiding van de tankinfrastructuur.Hierbij werken we aan de realisatie van een aantal tankstations.Verder wordt gewerkt aan methoden om bestaande motoren om te bouwen tot hybride auto.Er zijn twee manieren om dit te doen: Elektrolyse van water Met elektriciteit kunnen watermoleculen gesplitst worden om pure waterstof en zuurstof te cre»ren.Het voordeel is dat in waterstof de energie is opgeslagen.CO bewerken Gasvorming Meer waterstofgas kan worden verkregen uit het CO via water-gassplitsing, dat plaatsvindt op ongeveer pink dymo label maker 130.De waterstof accu wordt ook wel brandstofcel genoemd.C H2O CO H2 CO H2O CO2 H2 Kværnerproces bewerken Het kværnerproces is een in de jaren 80 door het Noorse Aker Solutions ontwikkelde methode voor de productie van waterstof uit koolwaterstoffen (CnHm zoals methaan, aardgas en biogas.Dit kan grijs of groen en is per producent verschillend.CO2-injectieproject is gestart door het Noorse bedrijf.Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar deze nieuwe technologie, fotokatalytische waterstofproductie die gebaseerd is op de fotokatalyse reactie.Met een zogenaamde fuel-processor kan waterstof gesplitst worden van de koolstof.